Tájékoztató tanulók, hallgatók utazási kedvezményeiről a 2017/2018. tanévkezdéshez kapcsolódóan.

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Kormány rendelet értelmében igénybe vehető utazási kedvezmények:

Országos/regionális és elővárosi autóbusz közlekedésben:

1) Nappali, esti tagozatos tanulók és felsőoktatásban nappali vagy esti képzés munkarendje szerint tanulmányokat folytató hallgatók: – bármely viszonylatban 50%-os menetjegykedvezményt vehetnek igénybe érvényes közoktatási vagy felsőoktatási diákigazolvány, illetve annak hiányában az oktatási intézmény által kiállított Igazolás felmutatásával. – lakóhely (tartózkodási hely) és oktatás helye viszonylatában 90%-os kedvezményű helyközi tanuló bérletet válthatnak.

2) A levelező tanrendben résztvevő tanulók, hallgatók a lakóhely és oktatási intézmény között vehetik igénybe az 50%-os menetjegy kedvezményt.

Helyi közösségi közlekedésben: Tanulók és hallgatók, akik alap-, közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali vagy esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában vesznek részt bármely település helyi vonalán tanulóbérlet váltására jogosultak.

A kedvezmény igénybevételéhez, illetve a bérlet használatához szükséges dokumentumok: Országos/regionális és elővárosi (helyközi) autóbusz közlekedésben:

 Érvényes diákigazolvány, vagy diákigazolvány helyett kiadott Igazolás. Ha a kedvezményt igénybe vevő rendelkezik személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal, az „Igazolás” csak annak együttes felmutatásával érvényes.

 Országos/regionális és elővárosi közlekedésben a DAKK Zrt. részéről kiadásra és érvényesítésre kerülő „Igazolás diákok kedvezményes utazásának viszonylatairól” nyomtatvány, amely rögzíti az utazási viszonylatot és a hozzá tartozó díjszabási km- övezetet.

 Az utazás megkezdése előtt a tanuló bérleten az Igazolás száma rovatba: új típusú diákigazolvány, vagy diákigazolvány helyett kiadott Igazolás esetén az oktatási azonosítószámot; régi típusú diákigazolvány esetén, amennyiben az nem tartalmazza az oktatási azonosítószámot, az „Igazolás a diákok kedvezményes utazásának viszonylatairól” nyomtatvány számát kell felvezetni, valamint a tanuló/hallgató nevét fel kell tüntetni. Helyi viszonylatú közlekedésben

 érvényes diákigazolvánnyal, vagy a tanintézet által kiadott „Igazolás”-sal és a személyazonosság igazolásával (ha a kedvezményt igénybevevő rendelkezik személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal), vagy

 a bérletpénztárakban kiváltható fényképes igazolvánnyal („Tanuló igazolvány”) igazolhatják.

A diákigazolványok érvényességére vonatkozó szabályok:

A tanköteles tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31. napjáig, amely tanévben a tanuló a 16. életévét betölti.

 A 16. életévüket a 2016/2017. tanévben betöltött tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes 2017. október 31-ig.

 A 16. életévüket a 2017/2018. tanévben betöltő tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes 2018. október 31-ig.

2001. szeptember 01. előtt született tanulók diákigazolványa 2017. október 31-ét követően kizárólag érvényesítő matricával érvényes. A 2016/2017-es tanévre, illetve annak második félévére matricával érvényesített diákigazolványokkal a kedvezményes utazási lehetőség 2017. október 31-éig vehető igénybe.

Igazolás kiállítására, használatára vonatkozó szabályok Iskolát váltó diákok, valamint új diákigazolvány igénylése esetében az Oktatási Intézmény a tanulói/hallgatói jogviszony igazolására, gyakorlati képzés, valamint az iskolai testnevelési órák kiváltása helyett végzett sportszervezet, vagy egyesület keretében szervezett edzés helyének megadására papír alapú Igazolást állít ki.

Ha a kedvezményt igénybe vevő rendelkezik személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal, az „Igazolás” csak annak együttes felmutatásával érvényes.

Az Oktatási intézmény által a 362/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kiállított Igazolás az egyetlen nyomtatvány, amely teljes körűen pótolja (pl.: elvesztés), helyettesíti (pl.: diákigazolvány elkészültéig), illetve kiegészíti (pl.: gyakorlati képzés helyének igazolása, testnevelési órákat kiváltó edzésre történő utazás) az érvényes diákigazolványt.

Ennek megfelelően a tanintézetben tanulmányaikat megkezdő tanulók, ill. hallgatók esetében (tanév kezdéskor) ez az Igazolás fogja helyettesíteni elkészültéig a diákigazolványt. Egyéb dokumentumok (iskolalátogatási igazolások illetve diákigazolvány igénylés másolatok) az utazási kedvezmény igénybevételére nem alkalmasak.

2017. szeptember hónapra érvényesített bérlet érvényessége:

A helyközi dolgozó- és tanulóbérletek országos, regionális és elővárosi (helyközi) autóbusz járatokon augusztus 28-tól jogosítanak utazásra. Helyi közlekedésben a 2017. szeptember havi tanuló bérlet utazásra érvényes: – Bács-Kiskun megye területén (Baja, Kecskemét) 2017.08.27-től, – Békés megye területén (Békés, Békéscsaba, Gyula, Orosháza, Szarvas) 2017.09.01-től, – Békés megye területén (Mezőberény) 2017.08.27-től – Csongrád megye területén (Csongrád, Hódmezővásárhely, Makó, Mórahalom, Szentes, Szeged) 2017.08.27.-től.


 

A nagycsaládos utazási kedvezményt a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet szabályozza.

A jogszabály saját gyermekük és a szülő(k) együttes utazására ad kedvezményt. Ezt jelenleg az utazás alkalmával igazolni lehetetlen. Nagyon régen a szülő személyi igazolványában fel voltak sorolva gyermekeinek nevei, ma nincs olyan útiokmány, amivel lehetne igazolni a rokoni kapcsolatot. Ezt a helyzetet bonyolítja a sok válás és az élettársi kapcsolatok.

A személyszállító társaságok nagyobb kedvezményt adhatnak, mint amit a kormány rendelkezése tartalmaz, de kisebbet nem.

Külön kell választani a MÁV és a Volán járatán történő utazást, mivel a személyszállítást végző társaságok üzletszabályzatuk alapján eltérő a rendelkezés. Pl. nagycsaládos kedvezménnyel vonaton utazhatnak a gyerekek szülő nélkül is, de a Volán járatán már nem.

Vonaton még nem kérték a rokoni kapcsolat igazolását, így gyakorlati tapasztalatunk erről nincs. A MÁV Üzletszabályzata részletesen tartalmazza, mit és hogyan kell igazolni. Sajnos, a Volán üzletszabályzatba csak bemásolták a törvényt és nem tértek ki ennek gyakorlati leszabályozására.

A Volán járatain lakcímkártyával kell igazolni a rokoni kapcsolatot. Ha a lakcím azonos, akkor igénybe vehető a kedvezmény. Elvált szülök esetében ezt ideiglenes lakcímkártyával lehet áthidalni. (Pl. anyánál vannak elhelyezve a gyerekek, de az apa is vinni akarja a gyereket, akkor az apa címére kell kérni ideiglenes lakcímkártyát.)

A Volán járatain gyakran a gépkocsivezető szeszélyétől függ, hogy milyen okmányt kér, ezért javasoljuk a lakcímkártya mellett a diákigazolványt, tajkártyát, személyi igazolványt (ha van) magunkkal vinni.

Gyakorlati tapasztalatunk, hogy a Volán dolgozói nem ismerik a saját üzletszabályzatukat. Sajnos. Pl. egy 10 éves gyereknek gyakran teljes árú jegyet adnak, ha nincs nála diákigazolvány. Nem tudják, mi a különbség jogosultság szempontjából a gyerekjegy és a diákjegy között.

 

Bemásoltam a MÁV és a Volán Üzletszabályzatából az erre vonatkozó rendelkezéseket.

 

MÁV Üzletszabályzat alapján: (https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/mav-start_dijszabas_160301_honlap_0.pdf).

 

2.2. NAGYCSALÁDOSOK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE

2.2.1. Kedvezmény

A három vagy annál több saját gyermekkel együtt utazó család tagjai (szülők és gyerekek) korlátlan számú 90%-os mérséklésű kedvezményes árú menetjegy váltására jogosultak.

 

2.2.2. Igényjogosultság

A kedvezményre való jogosultság szempontjából a család tagja

 • a szülő (szülők),
 • a 18 éven aluli gyermek,
 • a 26 éven aluli gyermek, ha a nappali képzésben résztvevő tanulók, hallgatók érvényes diákigazolványával rendelkezik,
 • életkortól függetlenül az a gyermek, aki után magasabb összegű családi pótlék jár, és ezt a kifizetőhely igazolja.

 

2.2.3. Szülők nélkül utazó gyermekek igényjogosultsága

A kedvezmény igénybevételének alapfeltétele az ugyanabba a családba tartozó három gyermek együttutazása nagycsaládba tartozó további személyekkel vagy azok nélkül.

A nagycsaládosok utazási kedvezményét szintén igénybe veheti legalább négy, szülő nélkül utazó, ugyanabba a családba tartozó gyermek, ha az együtt utazó gyermekek közül legalább három megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:

 • 18 éven aluli,
 • 26 éven aluli, és a nappali képzésben résztvevő tanulók, hallgatók érvényes diákigazolványával rendelkezik,
 • magasabb összegű családi pótlékra jogosult, és ezt a kifizetőhely igazolja.

2.2.4. Igényjogosultság igazolása

A vasúti társaság a családhoz való tartozás igazolására a megfelelő okmányokat (gyámolt, nevelt gyermeknél a gyám kijelölését, illetve a nevelésbe adásra vonatkozó iratokat) fogadja el. Az életkort – ha szükséges – személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal kell igazolni.

 

2.2.5. Állami gondozottak kedvezménye

Igénybe veheti a kedvezményt – a gyermekközpont által az utazás napjára kiállított utas lista alapján – az állami gondozott gyermekeket ellátó gyermekközpontban nevelt gyermekek legalább 3 fős csoportja és az őket kísérő egy vagy kettő nevelő.

10-nél több gyermek együttes utazása esetén az 5.3.3.2. pont szerinti csoportos kedvezmény is igénybe vehető.

 

2.2.6. Nagyobb kedvezmény

A nagyobb kedvezményt igénybevevő gyermekek beleszámítanak a kedvezményre jogosító létszámba.

 

2.2.7. Kiegészítő szabályok

Nagycsaládosok utazási kedvezménye esetén nagycsaládba tartozónak kell tekinteni a szülőt vagy gyámot, a 18 éven aluli saját gyermeket és a nappali tagozaton tanuló 26 évnél nem idősebb saját gyermeket, ideértve az élettársként együtt élő szülőket előző házasságból vagy élettársi kapcsolatból szármázó saját gyermekeikkel együtt.

A 18 évnél idősebb gyermek szülőként figyelembe vehető a kedvezményre jogosultság elbírálásakor. Nagyszülő nem tekinthető nagycsaládba tartozónak, kivéve, ha valamelyik gyermek gyámja vagy gondozója, e minőségét okirattal igazolnia kell. Az ideiglenesen családba fogadott gyermek a családban nevelkedő többi gyermekkel egy tekintet alá esik és a kedvezményre jogosultság szempontjából figyelembe vehető, ha az ideiglenes családba fogadást okirattal igazolják.

 

Volán Üzletszabályzat alapján: (http://www.dakk.hu/images/DAKK%20UZLETSZABALYZAT%2020151214.pdf)

 1. Nagycsaládosok kedvezménye

10.1. Jogosultság

A nagycsaládosok utazási kedvezményére együttutazásuk esetén a szülő(k) és a vele(ük) együtt utazó legalább három gyermeke jogosult, aki

 • 18 éven aluli,
 • 26 éven aluli és érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkezik,
 • után életkortól függetlenül, a munkaképtelensége miatt magasabb összegű családi pótlék jár, és ezt a kifizetőhely igazolja.

 

10.2. A kedvezmény mértéke

A nagycsaládosok utazási kedvezményében részesülők a 90 %-os, kiemelt kedvezményű menetjegy használatára jogosultak. Amennyiben a család valamely tagja egyéb kedvezményre való jogosultsággal rendelkezik, annak igénybevételével utazhat, és az nem érinti a többi családtag kedvezményre való jogosultságát.

A 90 %-os, kiemelt kedvezményű menetdíjakat az országos személyszállítást végző járatokra az 1/a. számú, a regionális és elővárosi személyszállítást végző járatokra a 1/c. számú melléklet tartalmazza.

Feláras besorolású országos személyszállítást végző autóbuszjárat igénybevételekor a fizetendő díj a kedvezményes menetdíj és a kiegészítő díj együttes összege (I/1.2. pont). A kiegészítő díjból kedvezmény nem vehető igénybe, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket.

A kötelező helybiztosítással közlekedő járat igénybevételekor a helybiztosítás díja a menetdíjon, kiegészítő díjon (I/1.2 pont) felül 150 Ft. A helybiztosítás díjából kedvezmény nem vehető igénybe, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket.

 

10.3. A kedvezményes jegy használatára vonatkozó jogosultság

A család tagjai a kedvezményre való jogosultságot családi kapcsolatuk, valamint a gyermekekre vonatkozó feltételek (10.1. pont) meglétének bizonyításával (személyazonosító igazolvánnyal vagy más, személyazonosításra érvényes okmánnyal, személyi lappal, diákigazolvánnyal, illetve az emelt összegű családi pótlékra való jogosultságot bizonyító irattal) igazolhatják.

 

10.4. Egyéb határozmányok

A nagycsaládosok kedvezménye alapján váltott kedvezményes menetjegyekre egyebekben a II/1.3.-1.7. pontokban foglaltak vonatkoznak, az eltéréssel, hogy a jogosultságnak megfelelő viszonylatra kiadott 90 %-os kedvezményű menetjegy használatára jogosultak közül utazásra jogosultnak azt kell tekinteni, aki a k